Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_smartslider/mod_smartslider.php on line 50

Cestidur konstrukcyjne tworzywo sztuczne

Szeroki zakres materiałów polietylenowych został specjalnie zaprojektowany dla przemysłów od żywnościowego do zaawansowanych technicznie. CESTIDUR INDUSTRIES jest wytwórcą półfabrykatów z polietylenu o wysokim i ultra wysokim ciężarze cząsteczkowym prasowanego tłocznie. Gatunki specjalne i nowe związki zostały opracowane aby sprostać stale zwiększającym się wymaganiom dla rosnącego poziomu zastosowań w agresywnych środowiskach.

NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI

Niełamliwe. Nawet w niskiej temperaturze polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW I UHMW mają wysoką udarność bez pękania (np. lodowiska łyżwiarskie, odbijacze okrętowe itd.).

Lekkie. W przeciwieństwie do blachy stalowej płyty z polietylenu CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW i UHMW mogą być łatwo przenoszone bez specjalnego wyposażenia.

Odporne termicznie. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW i UHMW zachowują swoją wyjątkową odporność na ścieranie i własności ślizgowe w tempera- turach bliskich zera bezwzględnego i są idealne do zamrażarek.

Samosmarowne. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW I UHMW nie wymagają środków smarujących, które mogłyby zabrudzić obrabiane substancje (np. transportery żywności).

Elektroizolacyjne. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW I UHMW są dobrymi izolatorami wysokiej odporności dielektrycznej.

Odporne na warunki pogodowe. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW I UHMW odporne na czynniki pogodowe są szeroko stosowane w zastoso- waniach na otwartym powietrzu (np. prowadnice łańcucha). Są dostępne specjalne gatunki odporne na światło słoneczne.

Odporność chemiczna. Polietylen CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW i UHMW wytrzymują działanie korozyjnych chemikalii jak kwas siarkowy i soda kaustyczna.

Odporność na ścieranie. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD I UHMW są lepsze niż stal węglowa i inne tworzywa sztuczne pod względem ścieral- ności (np. wykładziny zsypów).

Niski współczynnik tarcia. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD, HMW I UHMW nie wymagają żadnego smarowania zapewniając niską siłę pociągową i zmniejszone zużycie energii (np. spody nart).

Obojętność fizjologiczna. Polietyleny CESTIDUR INDUSTRIES HD są dopuszczone przez służbę zdrowia (np. przemysł żywnościowy).