Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_smartslider/mod_smartslider.php on line 50

Płyta uszczelkarska GWM

Typ Polonit GWM
Klasyfikacja  GR-1M-St według DIN 28091-4
Opis płyty Płyta jest wielowarstwowym kompozytem złożonym z dwóch warstw grafitu ekspandowanego, wzmocnionego wkładką ze stali nierdzewnej w postaci perforowanej blachy o grubości 0,1 mm. Płyty POLONIT GWM są handlowym odpowiednikiem płyt występujących np. pod nazwami: RGS 3, Grafo 550P, Graflex GR, Sigraflex Uniwersal itp.
Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
w środowisku większości substancji chemicznych,
za wyjątkiem silnie utleniających

Uszczelki wycinane z płyt POLONIT GWM są szczególnie zalecane do uszczelniania przewodów parowych
o wysokich parametrach, instalacji grzewczych z nośnikiem ciepła w postaci oleju, rurociągów transportujących
substancje gorące do aparatury chemicznej, wzierników,
pomp, armatury i innych połączeń szczelnych z ciśnieniem roboczym do 12 MPa i temperaturą do 550°C.

Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 550°C
Temperatura pracy ciągłej 450°C
   
Ciśnienie max 12 MPa
Środowisko pracy Substancje chemiczne za wyjątkiem silnie utleniających
Certyfikaty UDT nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
                  1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0

             (z tolerancją +/- 10% dla wymiaru)

Formaty standardowe
1000 x 1000 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-150

Typ Polonit FA-150
Klasyfikacja  FA-NA1-O według DIN 28091-2
Opis płyty Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych
i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
 w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnych
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 180°C
Temperatura pracy ciągłej 140°C
Temperatura pracy z parą wodną 120°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 2,0 MPa
i 120°C.
 
Ciśnienie max 4 MPa
Środowisko pracy Woda, para wodna, paliwa, oleje, roztwory soli obojętnych
i gazów nie agresywnych
Certyfikaty PZH - na kontakt z wodą pitną
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-202

Typ Polonit FA-202
Klasyfikacja FA-ZA1-O według DIN 28091-2
Opis płyty Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR
Zastosowanie  Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej,  produktów petrochemicznych, słabych kwasów i zasad
oraz gazów obojętnych
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 200°C
Temperatura pracy ciągłej 150°C
Temperatura pracy z parą wodną 120°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 3,0 MPa
i 150°C.
 
Ciśnienie max 4 MPa
Środowisko pracy Woda, para wodna, produkty petrochemiczne, słabe kwasy i zasady, gazy obojętne
Certyfikaty PZH - na kontakt z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-300

Typ Polonit FA-300
Klasyfikacja  FA-ZA1-O według DIN 28091-2
Opis płyty  Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Zastosowanie  Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petrochemicznych
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 300°C
Temperatura pracy ciągłej 250°C
Temperatura pracy z parą wodną 150°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 4,0MPa
i  200°C.
 
Ciśnienie max 9 MPa
Środowisko pracy Woda, para wodna, alkohole, produkty petrochemiczne, roztwory soli, słabych kwasów i zasad, gazy obojętne
Certyfikaty WUG - GM 154/98 - na stosowanie w kopalniach
PZH - na kontakt z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)Płyta uszczelkarska POLONIT FA-CARBO

Typ

Polonit FA-Carbo

Klasyfikacja

FA-CM1-O według DIN 28091-2

Opis płyty Płyta jest kompozytem włókien węglowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących  przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów,
zasad i węglowodorów
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 400°C
Temperatura pracy z parą wodną 250°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 4,0 MPa
i 250°C.
 
Ciśnienie max 8 MPa
Środowisko pracy Woda, para wodna, gazy, zasady i węglowodory
Certyfikaty
PZH - na kontakt z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-CARBO 1000

Typ

Polonit FA-Carbo 1000

Klasyfikacja

 FA-AM1-St według DIN 28091-2

Opis płyty

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących  przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.

Temperatura max

Maksymalna temperatura chwilowa

400°C

Temperatura pracy z parą wodną

250°C

Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 6,0 MPa
i 250°C.

Ciśnienie max

12 MPa

Środowisko pracy

Woda, para wodna, gazy, zasady i węglowodory

Certyfikaty

              PZH - na kontakt z wodą pitną
                   UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04

Standardowe grubości

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)

Formaty standardowe

 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

 

 

Typ

Polonit FA-Carbo 1000

Klasyfikacja

 FA-AM1-St według DIN 28091-2

Opis płyty

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących  przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.

Temperatura max

Maksymalna temperatura chwilowa

400°C

Temperatura pracy z parą wodną

250°C

Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 6,0 MPa
i 250°C.

Ciśnienie max

12 MPa

Środowisko pracy

Woda, para wodna, gazy, zasady i węglowodory

Certyfikaty

              PZH - na kontakt z wodą pitną
                   UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04

Standardowe grubości

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)

Formaty standardowe

 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

:p>

 

ass=Default> 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm) 

 

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-O

Typ Polonit FA-O
Klasyfikacja FA-AM1-O według DIN 28091-2
Opis płyty  Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Zastosowanie  Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody,
w tym wody morskiej,
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 350°C
Temperatura pracy ciągłej 250°C
Temperatura pracy z parą wodną 200°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 4,0 MPa
i 250°C.
 
Ciśnienie max 11 MPa
Środowisko pracy Oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne oraz alkohole, para wodna, woda, w tym woda morska
Certyfikat PZH - na kontakt z żywnością; z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-O 1000

Typ Polonit FA-O 1000
Klasyfikacja FA-AM1-St według DIN 28091-2
Opis płyty Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową.
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących
w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody,
w tym wody morskiej.
Temperatura max
Maksymalna temperatura chwilowa 350°C
Temperatura pracy ciągłej 250°C
Temperatura pracy z parą wodną 200°C
Uwaga:
w przypadku występowania jednocześnie ciśnień
i temperatur zakłada się maksymalnie 6,0 MPa
i 250°C.
 
Ciśnienie max 12 MPa
Środowisko pracy Oleje, benzyna, nafta i inne produkty petrochemiczne oraz alkohole, para wodna, woda, w tym woda morska
Certyfikaty PZH - na kontakt z żywnością; z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe
 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm
(z tolerancją+/- 40 mm)

Płyta uszczelkarska PTFE

Typ Polonit PTFE
Opis płyty  Płyta jest kompozytem na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE), zawiera w zależności od potrzeby włókno szklane, materiały wzmacniające, wypełniacze, pigmenty, barwniki, dodatki.
Zastosowanie  Płyta przeznaczona szczególnie do wycinania uszczelek pracujących w środowisku stężonych kwasów nieorganicznych
 i organicznych, ale także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym
Temperatura max
Minimalna temperatura pracy ciągłej -200°C
Maksymalna temperatura pracy ciągłej  260°C
   
Ciśnienie max 4 MPa
Środowisko pracy Stężone kwasy nieorganiczne i organiczne, przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Główne cechy

- bardzo dobra odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki, węglowodory, czynniki chłodnicze, woda),

- materiał nie ulega starzeniu się,

- bardzo dobra ściśliwość,

- bardzo dobre właściwości szczelne,

- nie absorbuje wody,

- nie palny,

- łatwe utrzymanie/konserwacja (montaż/demontaż).

Standardowe grubości
 1,5 2,0 3,0 mm (z tolerancją +/- 10 %)
Formaty standardowe
 200 x 1200 mm (z tolerancją+20% - 0%)