Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_smartslider/mod_smartslider.php on line 50

Szczeliwo plecione AKRYFLON

Charakterystyka 
Szczeliwo AKRYFLON charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i stabilnością wymiarów. Nie niszczy uszczelnianych wałów pomp lub trzpieni zaworów. jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz większości chemikaliów z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym oraz takich związków jak dwumetyloformamid (DMF) i dwumetyloacetamid (DMAC)

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione AKRYTEX

Charakterystyka 
Szczeliwo AKRYTEX charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i stabilnością wymiarów. Nie niszczy uszczelnianych wałów pomp lub trzpieni zaworów. Jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz większości chemikaliów z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym oraz takich związków jak dwumetyloformamid (DMF) i dwumetyloacetamid (DMAC)

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione ARAMFLEX

Charakterystyka 
Hybrydowe szczeliwo szczególnie zalecane do pomp tłokowych i mieszadeł. Szczeliwo dzięki połączeniu zalet przędzy PTFE (dobry poślizg) i przędzy aramidowej (wysoka wytrzymałość mechaniczna) charakteryzuje: stabilność wymiarowa, wysoka odporność na ścieranie i dobra odporność chemiczna. Wysoka stabilność włókna aramidowego zapobiega wyciskaniu PTFE w szczeliny (szczeliwo nie płynie). Zastosowanie przędzy PTFE sprawia, że szczeliwo nie niszczy wału, a przewodność cieplna jest lepsza niż w przypadku szczeliw aramidowych.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione ARAMFLEX-G

Charakterystyka 
Hybrydowe szczeliwo szczególnie zalecane do pomp tłokowych i do mediów wysokoabrazyjnych. Szczeliwo dzięki połączeniu zalet przędzy PTFE z grafitem (niski współczynnik tarcia, wysokie odprowadzanie ciepła) i przędzy aramidowej (wysoka wytrzymałość na ścieranie) oraz splotowi charakteryzuje się stabilnością wymiarową, wysoką odpornością na ścieranie i dobrą odpornością chemiczną. Wysoka stabilność włókna aramidowego zapobiega wyciskaniu PTFE w szczeliny (szczeliwo nie płynie). Zastosowanie przędzy PTFE sprawia, że szczeliwo nie niszczy wału, a przewodność cieplna jest lepsza niż w przypadku szczeliw aramidowych.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione ARAMFLON

Charakterystyka 
Szczeliwo ARAMFLON charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością mechaniczną, bardzo dobrą odpornością na ścieranie i równocześnie dobrym poślizgiem, odpornością termiczną i chemiczną. Dzięki odpowiednio dobranej zawartości impregnatu otrzymujemy szczeliwo o dużej gęstości, elastyczne i łatwo formowalne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli, słabymi kwasami i zasadami, paliwami, olejami, smarami i rozpuszczalnikami.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione CERAMTEX

Charakterystyka 
Szczeliwo CERAMTEX jest ceramicznym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki specjalnemu splotowi i właściwościom zastosowanej przędzy ceramicznej szczeliwo charakteryzuje się dobrą odpornością na wysoką temperaturę i jej nagłe zmiany (temperatura pracy ciągłej do 600st.C). Ponadto szczeliwo charakteryzuje się całkowitą niepalnością, dobrą ściśliwością oraz doskonałą termoizolacyjnością.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione CERAMTEX-Z

Charakterystyka 
Szczeliwo CERAMTEX-Z jest ceramicznym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu specjalnego splotu oraz wykonaniu z przędzy ceramicznej zbrojonej inconelem szczeliwo charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysoką temperaturę i jej nagłe zmiany (temperatura pracy ciągłej do 1200st.C). Ponadto szczeliwo charakteryzuje się całkowitą niepalnością, dobrą ściśliwością oraz doskonałą termoizolacyjnością.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione e PTFE-G

Charakterystyka 
Dzięki wbudowaniu cząstek grafitu w ekspandowaną strukturę PTFE otrzymujemy szczeliwo nie tylko o dużej odporności chemicznej, ale również o wysokim współczynniku przewodności cieplnej. Trwałe wbudowanie grafitu w strukturę PTFE uniemożliwia jego wypłukiwanie w czasie eksploatacji szczeliwa. Synergiczne działanie PTFE i grafitu zapewnia, że szczeliwo ePTFE charakteryzuje niski współczynnik tarcia i bardzo dobre właściwości samosmarujące. Dzięki splataniu metodą interbraid szczeliwo ePTFE ma dużą gęstość, a jednocześnie jest elastyczne i miękkie, łatwo dopasowując się do uszczelniania powierzchni przy nieznacznym docisku.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione GRAFITEX

Charakterystyka 
Grafitowe szczeliwo uniwersalnego zastosowania, szczególnie zalecane do pomp szybkoobrotowych. Szczeliwo GRAFITEX dzięki specjalnemu splotowi zachowuje wszystkie zalety grafitu: odporność na wysoką temperaturę, doskonałe przewodnictwo cieplne, niezwykle niski współczynnik tarcia i samosmarowność. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu i demontażu po eksploatacji. Dodatkowo szczeliwo zawiera inhibitor korozji, co chroni wał przed korozją. Stabilność temperaturowa przędzy grafitowej sprawia, że szczeliwo GRAFITEX nie podlega procesowi starzenia i nie twardnieje w czasie pracy. Może być stosowane na wszystkie media chemiczne i energetyczne z wyjątkiem silnych utleniaczy (stężony HNO3, oleum itp.).

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione GRAFITOWE TEFLONOWANE

Charakterystyka 
Użycie przędzy grafitowej o dużej czystości (wysoka zawartość węgla - powyżej 95% i niska zawartość chlorków - poniżej 50ppm) sprawia, że szczeliwo posiada doskonałe własności samosmarujące, niski współczynnik tarcia, wysoki przewodzenia ciepła oraz stabilność wymiarową. Jest elastyczne, idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni i nie podlega procesowi starzenia, a duży udział impregnatu chroni wał przed wycieraniem.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione IMIDFLON

Charakterystyka 
Szczeliwo IMIDFLON jest impregnowanym szczeliwem kwasoodpornym o wysokiej elastyczności. POsiada dobrą odporność termiczną, niski współczynnik tarcia i wysoką odporność chemiczną, szczególnie na kwasy (za wyjątkiem stężonych i utleniających w podwyższonej temperaturze). Odporne jest również na działanie olejów, smarów, paliw, rozpuszczalników i substancji ropopochodnych. Nie zalecane do zasad i roztworów silnie polarnych (jak np. dwumetyloformamid - DMF)

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione KARBOFLON

Charakterystyka 
Szczeliwo KARBOFLON jest węglowym szczeliwem uniwersalnego zastosowania (głównie do pomp). Jest elastyczne. Cechuje się dobrą odpornością termiczną, bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i zdolnością odprowadzania ciepła.Ma niski współczynnik tarcia i jest samosmarowne. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną w temperaturze do 280°C. Może być stosowane do uszczelniania prawie wszystkich mediów (z wyjątkiem stężonych kwasów, silnych utleniaczy, metali alkalicznych i fluoru).

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione KARBOTEX

Charakterystyka 
Szczeliwo KARBOFLON jest zaworowym szczeliwem węglowym o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się dobrą odpornością termiczną, bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i zdolnością odprowadzania ciepła oraz niskim współczynnikiem tarcia, samosmarownością i bardzo dobrą odpornością chemiczną na większość mediów (z wyjątkiem stężonych kwasów i silnych utleniaczy) w tym również na parę wodną o temperaturze do 300°C.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione KOFLON

Charakterystyka 
Ekonomiczne szczeliwo bawełniane zalecane szczególnie do przemysłu spożywczego. Charakteryzuje się wysoką elastycznością. Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, tłuszczów i innych związków organicznych, olejów i smarów w temperaturze do 120°C.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione MEDIOTEX G

Charakterystyka 
Ekonomiczne, popularne szczeliwo bawełniane powszechnego stosowania. Charakteryzuje się dobrą elastycznością. Jest odporne na na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, związków organicznych, olejów i smarów w temperaturze do 120°C.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione POLAFLON BA

Charakterystyka 
Dwuetapowa impregnacja szczeliwoa POLAFLON BA sprawia, że udział impregnatu w całkowitej objętości szczeliwa jest duży. Dzięki temu uzyskuje się szczeliwo o dużym nasyceniu, w którym poszczególne nitki przędzy są dokładnie wypełnione impregnatem, zaś ich powierzchnia ma odpowiednio niski współczynnik tarcia. Szczeliwo jest elastyczne oraz idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli oraz kwasami i zasadami z wyjątkiem stężonych.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione PTFE

Charakterystyka
Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i armatury. Ze względu na zastosowanie włókien z czystego PTFE szczeliwo to charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia, wysoką wytrzymałością mechaniczną, bardzo dobrą stabilnością wymiarową, doskonałą odpornością chemiczną, a nawet na żrące media, w tym stężone kwasy, zasady, a także kwasy utleniające. 
Dzięki splataniu specjalną techniką "Interbraid" szczeliwo PTFE ma dużą gęstość zapewniającą zachowanie bardzo dobrej szczelności. Jednocześnie jest ono elastyczne, co powoduje, że szczeliwo dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Posiada właściwości anty-adhezyjne. Nie chłonie wilgoci i nie pęcznieje pod wpływem działania wody i innych rozpuszczalników. Nie starzeje się.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione PTFE-G

Charakterystyka 
Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i armatury. Poprzez zastosowanie przędzy z uwłóknionego PTFE z wbudowanymi na trwałe cząstkami grafitu łączy w sobie zalety obu tych materiałów. Dzięki PTFE posiada doskonałą odporność chemiczną i bardzo dobry poślizg, zaś grafit daje duże przewodnictwo cieplne oraz własności samosmarujące. Synergiczne działanie grafitu i PTFE zapewnia osiągnięcie niskiego współczynnika tarcia i jednocześnie odprowadzanie ciepła. 
Dzięki splotowi "Interbraid" szczeliwo PTFE-G jest niezwykle elastyczne i idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione ROFIL

Charakterystyka 
Szczeliwo ROFIL jest suchym szczeliwem spoczynkowym, przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu oraz wykonaniu z przędzy szklanej szczeliwo wykazuje dobrą odporność na wysoką temperaturę (może pracować w temperaturach do 500°C). Jednocześnie szczeliwo charakteryzuje sie niepalnoscią i wykazuje właściwości termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, za wyjątkiem stężonych zasad, kwasów, fluorowodorowego, pary wodnej przegrzanej i mediów abrazyjnych.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione ROFIL SR

Charakterystyka 
Szczeliwo ROFIL SR jest dzięki specjalnemu splotowi i własnościom zastosowanego włókna szklanego jest elastyczne, miękkie i dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, zapewniając bardzo dobrą szczelność. Inne ważne zalety szczeliwa ROFIL SR to wysoka odporność termiczna do 500°C, odporność chemiczna na prawie wszystkie media z wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, przegrzanej pary wodnej i mediów abrazyjnych. 
Szczeliwo ROFIL SR ma również bardzo dobre własności termoizolacyjne.

Czytaj więcej...

Szczeliwo plecione SIRPAK

Charakterystyka 
Szczeliwo SIRPAK jest grafitowym szczeliwem zaworowym zalecanym w energetyce i petrochemii na najwyższe temperatury i ciśnienia. Szczeliwo SIRPAK łączy w sobie zalety grafiru i inconelu, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną, doskonałym przewodnictwem cieplnym, wysoką ściśliwością i elastycznością oraz niskim współczynnikiem tarcia, samosmarownością, a także wysoką wytrzymałością mechaniczną. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu i demontażu po eksploatacji. Dodatkowo szczeliwo zawiera inhibitor korozji, co chroni wał przed korozją. 
Szczeliwo może być wykorzystywane nie tylko jako pełny pakiet uszczelniający, ale również jako pierścienie zamykające przy zastosowaniu uszczelek ARMET-BA. Szczeliwo SIRPAK jest również łatwą w montażu alternatywą uszczelek ARMET-BA, gdy wymiary armatury są nietypowe.

Czytaj więcej...